Orta Avrupa ve Akdeniz’e uzanan stratejik konumu ile yüzyıllar önce olduğu gibi bugün de jeopolitik açıdan önemini muhafaza eden Balkanlar, konumu nedeniyle tarih boyunca çatışma, çalkantı ve sorunların kaynağı olmuştur.

Osmanlı ordusu savaşları kaybedip, uğruna binlerce şehit ve gazimizin kanlarıyla suladığımız toprakları terkettikçe, Türk ve Müslümanlar katledilmiş, canını kurtarabilenler göçe zorlandıklarından her şeyini bırakıp tarifi imkânsız acılarla kitlesel bir şekilde yurtlarını terk etmişlerdir.1 1990’larda Katolik Hırvatlar, Müslüman Boşnaklar ve Ortodoks Sırplar arasında başlayan kavga, Kosova ve Makedonya’da Müslüman Arnavutları da içine almış ve bölgede yaşayan Türkler de bu olayların hedefi olmaktan kurtulamamışlardır.

550 yıllık Osmanlı hâkimiyetinin güçlü olduğu dönem haricinde kan ve gözyaşı hiç dinmemiş, İngiltere, Rusya, Habsburg Hanedanı, Fransa, İtalya ve Almanya’nın menfaatlerinin çakıştığı bölge olmuştur. Uğradığı istilalar nedeniyle karmaşıklaşan demografik yapısı, iç çatışma, dış müdahale ve karasızlıklara yol açmış, bu da Balkan ülkelerinin kendi beka ve güvenlikleri için Balkanların ötesinde ittifak arayışlarını her zaman gündeme getirmiştir.

Devamı Gökkubbe Dergisi’nin 5. Sayısında…

Satın Al: http://urun.n11.com/dergiler/gokkubbe-dergisi-5-sayi-P196265661

Bir Cevap Yazın

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment