Modern uluslararası sistemde devletler arasındaki münasebetlerin en yaygın çatışma/uyuşmazlık alanlarından biri stratejik öneme sahip ülkelerin kimler tarafından ve hangi değerler çerçevesinde yönetileceği üzerine sürdürülen mücadele olmuştur. Küresel ve bölgesel ölçekte iddia ve imkan sahibi devletler herhangi bir ülkedeki veya o ülke ile bağlantılı olan bölgedeki çıkarlarını muhafaza etmek adına böyle bir mücadelenin tarafı olmaktadırlar. Soğuk Savaş öncesinde ve esnasında pek çok örneğini gözlemleyebileceğimiz bu çatışma ve uyuşmazlık alanı, Soğuk Savaş sonrası dönemde de 2003-2005 yılları arasında Ukrayna, Gürcistan ve Kırgızistan’da yaşanan renkli devrimler ve son yıllarda tanıklık ettiğimiz Arap dünyasındaki demokratik dönüşüm talepleri ve hareketleriyle dünya siyasetinin en önemli gündem maddesi olmaya devam ediyor.

Son iki yıldır yaşanan Suriye krizi, gelmiş olduğu boyut bakımından tüm dünyanın dikkatini bu ülkeye çekmiş, olayların birbiri ardına ve hızlı gelişmesi sebebiyle henüz 2014 yılında yaşadığımız Ukrayna Krizi ve Kırım’ın Rusya tarafından ilhakı uluslararası kamuoyunun gündeminden düşmüştür. Halbuki Rusya’nın Ukrayna’da yaşanan protestolar sonrası gerçekleşen yönetim değişikliğini bahane ederek Kırım’ı önce işgal ardından da ilhak etmesi kabul edilebilecek ve bir oldu bittiyle gündemden düşürülebilecek bir olay değildir. Rusya bu haksız işgalini Kosova’nın bağımsızlığını örnek göstererek ve Kırımlıların da aynı çerçevede self determinasyon hakkını kullandığını iddia ederek meşrulaştırmaya çalışmaktadır. Biz de bu yazımızda öncelikle uluslararası hukuk bakımından self determinasyon (SDR) ve ayrılma (Sezession) hakkını ele alacak, ardından da sırasıyla Kosova ve Kırım’da yaşananları değerlendirip iki vakâ arasında bir mukayese yapacağız.

Devamı Gökkubbe Dergisi’nin 5. Sayısında…

Satın Al: http://urun.n11.com/dergiler/gokkubbe-dergisi-5-sayi-P196265661

Bir Cevap Yazın

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment