İmtiyaz Sahibi
Türk Dünyası Birlik Platformu Adına
Ahmet ALKAN

Genel Koordinatör
Dr. Halit Gökalp KÜÇÜK

Genel Yayın Yönetmeni
Emre KARTAL

Yazı İşleri Müdürü
Mert ÇAKIR

Yayın Koordinatörü
Mustafa KOÇYEGİT

Dizgi-Grafik-Tasarım
AA Medya Grafik&Web Tasarım

E-posta
gokkubbedergisi@gmail.com
turkdunyasibirlik@gmail.com