Balkanlar’da İslamiyet öncesi Türklükten bahsedebilmemiz için MS 4. ve 5. yüzyıllara yani Avrupa Hun İmparatorluğu’nun tarihte sahne bulmasına kadar inilmeli Attila’ya muhakkak değinilmelidir çünkü Avrupa Hun İmparatorluğu faaliyetlerinin çok büyük bir kısmını şimdiki Tuna nehri civarında, Balkanlar’da ve Trakya’da gerçekleştirmiş, etkileri bu bölgelerde gelişip bütün Avrupa’yı etkilemiştir. Bu yazı referans aldığı ve kaynak gösterdiği yazılardan derlenerek ve esinlenerek dört kısımdan oluşmaktadır. Bu dört kısım sırasıyla; Avrupa Hunlarının Menşei, Kavimler alamir, Uldız ve Rua dönemi, Attila şeklindedir.

Devamı Gökkubbe Dergisi’nin 5. Sayısında…

Satın Al: http://urun.n11.com/dergiler/gokkubbe-dergisi-5-sayi-P196265661

Bir Cevap Yazın

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment