Gökkubbe, Türkiye çapındaki pek çok üniversitede sivil toplum faaliyetleri yürüten ve Türk Dünyası sevdalısı bir grup gencin ortaya koyduğu bir dergi. İçinde üniversite öğrenci konseyleri, gençlik meclisleri, öğrenci toplulukları ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının olduğu Türk Dünyası Birlik Platformu’nun yayın organı olan Gökkubbe Dergisi, platforma üye olan 100’den fazla kuruluşun ortak mahsulü olarak ortaya çıkıyor.

Dergiyi çıkaran gençlerin ortak bir amacı var: Türk Dünyası adına yeni şeyler söylemek! Türk Dünyası’nın bugünkü meselelerini, geçmişte yaşananları değerlendirmenin yanında Türk Dünyası’nın geleceğine dair öngörülerde bulunmayı ve çözümler sunmayı amaçlayan dergi dünyanın her yerinden kolayca ulaşılabilmesi için ilk etapta e-Dergi formatında çıkmayı seçmiştir. Günlük hayatımızın her yerinde olan internet üzerinden yayınlanmayı seçen dergi basılı olarak çıkmaktadır.

İlk sayısını Azerbaycan dosya konusuyla çıkaran dergi Azerbaycan’ın siyasi, sosyal, edebi, tarihi yönlerini tahlil ederek geleceğe yönelik bir Azerbaycan portresi çizmeye çalıştı. Elçibey’den Vahapzade’ye, Karabağ’dan Hocalı’ya, Resulzade’den Aliyev’e kadar pek çok olay, kişi ve olguyu değerlendirdi. İkinci sayıda ise konu başlığı güncel bir süreçle beraber yüzlerce yıllık bir geçmişe sahip “Kırım” oldu. “Kırım’ın İşgali” dosya konusuyla yayınlanan dergi Kırım’ın tarihi, Kırım Türklüğünün tarihi gibi konulardan Rusya’nın son işgaline kadar pek çok alanda değerlendirmeler ve çözüm önerileri ortaya koymaya çalıştı. Son olarak yayınlanan üçüncü sayıda ise özellikle son zamanlarda yaşanan terör olayları ve iç savaşlar yüzünden büyük zorluklarla mücadele etmek zorunda kalmış olan Irak ve Suriye Türkmenleri işlendi. “Türkmeneli” dosyasıyla çıkan sayıda, Irak ve Suriye Türkmenleri’nin tarihi, edebiyatı, sosyal, siyasal yapısı ve bugün yaşanan olayların üzerlerinde bıraktığı etki derinlemesine tartışıldı. Ayrıca yer yer Ortadoğu’nun genel meseleleri de işlenerek geniş bir izdüşüm sağlanmaya çalışıldı.

Gökkubbe Dergisi dördüncü sayıda ise Türk Dünyası Birlik Platformu’nun 2015 yılında yurt çağında yapacağı etkinliklerle hayata geçireceği, Ermeni meselesinin ele alınacağı “100 Yılın Yalanı Projesi” kapsamında bir Ermeni meselesi sayısı olarak çıktı.

Gökkubbe Dergisi’ni İnternet Ortamından, cep telefonunuzdan veya tabletinizden okumak için www.gokkubbedergisi.com adresini ziyaret edebilirsiniz.