Gagauzlar (Gagavuzlar, Gök Oğuzlar), Türk Düyası’nın batı ucunda yaşayan Ortodoks Hıristiyanlığı benimsemiş bir Türk topluluğudur. Gagauz adı Türkoloji, tarih ve dilbilim ile ilgilenen pek çok bilim insanı tarafında çeşitli şekillerde yorumlanmıştır. Bunların en başında gelen yorum, Gagauz adının “Gök Oğuz” kelimelerinden türediği ve zamanla değişime uğradığıdır. Diğer yaygın bir görüş ise, bu adın “Gagauzların kökeni” konusunda detaylı bir şekilde işleyeceğimiz II. İzeddin Keykâvus’tan süregeldiği yönündedir. Buna göre “Keykâvus’un Uzları” anlamındaki “Keykâvus” ile “Uz” kelimelerinin kaynaşmasıyla “Gagauz” adının meydana geldiği düşünülmektedir.

Gagauzlar’ın kökeniyle ilgili pek çok farklı görüş mevcuttur. Bu küçük topluluğun tarihinin çok eskilere dayandığına kesin gözüyle bakılmasına karşılık, tarihi kaynaklarda Gagauz adına ancak 19. yüzyılda rastlanmaktadır. Daha eskiye dair kendi yazılı kaynakları olmadığı gibi başka milletlerin kaynaklarında da bu halktan bahsedilmemesi, köken konusunda değişik fikirlerin öne sürülmesine neden olmuştur.

Devamı Gökkubbe Dergisi’nin 5. Sayısında…

Satın Al: http://urun.n11.com/dergiler/gokkubbe-dergisi-5-sayi-P196265661

Bir Cevap Yazın

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment