Türk siyasal hayatının önemli kilometre taşlarından olan İttihat ve Terakki Cemiyeti, yalnızca Osmanlı Devleti’nin son dönemine değil yeni kurulan Cumhuriyet rejimine de yön vermiş bir siyasi hareket olarak karşımıza çıkmaktadır. Osmanlı toplumunda gelişen özgürlük ve hürriyet düşüncelerinin bir örneği olan İttihat Terakki Cemiyeti, yalnızca siyasi bir parti olmakla kalmamış, kültür, sanat, spor gibi sosyal yaşam alanlarına da nüfuz eden bir felsefe halini almıştır. Bu cemiyetin kuruluş süreci geniş bir zamana yayılmış ve cemiyet ilk dönemlerinde şemsiyet bir örgüt halinde şekillenmiştir. 1889’da Mekteb-i Tıbbıye’de başlayan cemiyetleşme süreci oradan Paris’e taşınmış, toplanan kongrelerle birleşmeler, ayrışmalar birbirini takip etmişti. Bugünkü anladığımız mânâdaki İttihat ve Terakki Cemiyetinin vücuda gelmesi ise 1906’da Selanik’te Osmanlı Hürriyet Cemiyeti adlı teşkilatın kurulması ile gerçekleştir.

Devamı Gökkubbe Dergisi’nin 5. Sayısında…

Satın Al: http://urun.n11.com/dergiler/gokkubbe-dergisi-5-sayi-P196265661

Bir Cevap Yazın

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment