Yunus Emre’nin yüzyıllar önce inananlara seslenip birlik ülküsünü dillere ve gönüllere işlediği gibi, Anadolu’da yükselmiş olan o ateşin tekrar yükselmesi için, birlik ve dirlik için sesleniyoruz;

 “Gelin tanış olalım
İşi kolay kılalım…”

İnanıyoruz, Türk’ün yüzyıllardır yoğurduğu Anadolu mayasıyla beslenmiş bir nesil var. Yunus’un seslenişine insanlar nasıl yüzyıllar önce kulak verdiyse günümüzde de bu nesil kulak verecektir. Bu çağrı sizedir, sizden yanadır. Bu çağrı Mostar köprüsünde yankılanacak, Bahçesaray’da dinlenecek, Buhara da yanıt bulacak, Türkistan’da yeniden doğacaktır. İzlek arkaik dönemlerden beridir sönmeyen bir ülküdür. Bu ülkü dünyayı sarmış turkuaz kubbeden başka bir şey değildir. Adı “Gökkubbe” olan bu var oluş mücadelesinin ürününü sizler sadece bir dergi olarak algılamayınız. Bu bir gönül ve ülkü birleşmesinden başka taşın kırıldığı, tunç’un eridiği bu zamanda Türk’ü ebed yaşatma mücadelesidir.

Nedir Gökkubbe ?

Mehmed Niyazi’nin Türk Devlet Felsefesi kitabında şöyle bir tanım mevcuttur: “Hayatın haşinliğine karşı mücadele gücünden yoksun çocukları korumayı gaye edinen ailenin en önemli özelliği Türk devletinin de bir özelliği haline gelmiştir. Türk devleti “babalık” görevini yüklenmiştir. Türk hakan çadırlarının kubbeli olması göğün yerdeki sembolü kabul edilmiştir. Eski Türklerde gök kubbesi devletin, çadır ise ailelerin örtüsü olarak düşünülmüştür. Birinin altında devlet diğerinin altında aile kurulmuştur.” İşte biz de buradan yola çıkarak atalarımızın izinden gitmeyi bir kutlu görev bildik. Dergimiz “Gökkubbe”nin altında bir aile olmayı ve ebed müddet devletimizin, kadim milletimizin düşünce ve kültür dünyasına bir nebze de olsa katkı yapmayı hedefledik. Unutulmamalıdır ki, geçmişini tanımaktan aciz olan Türk geleceğe adım atamaz. Geçmişle-geleceği, edebiyatla-siyaseti, felsefeyle-ekonomiyi bir arada toplayacak bir dergi oluşturduk hülasa bir aile olduk.

Bu aile milletimizi genel itibariyle ve geneli özele indirdiğimizde onun kültürünü korumak, geliştirmek ve bozulmadan yarınki nesillere aktarmayı kendisine görev bilmiştir. Türk kültürü geçmişte itibaren itibarsızlaştırma ve asimile edilme planlarının hedefi olmakta en kutsal saydığımız aile zümresinin damarına ithal kutlamalar ve gelenekler enjekte edilmekte, kadın figürü Tomris Katun çizgisinden çıkarılmaya çalışılmaktadır. Biz bunların hepsini görüyoruz. Mücadele için hazırız.

Gökkubbe “Türk dünyası adına yeni şeyler söylemek için…”sloganıyla sizlerin arasına ilk adımını attı bunun dışında Türk Dünyası’nın bugünkü meselelerini, geçmişte yaşananları değerlendirmenin yanında Türk Dünyası’nın geleceğine dair öngörülerde bulunmayı ve çözümler sunmayı amaçlayan dergi dünyanın her yerinden kolayca ulaşılabilmesi için ilk etapta e-Dergi formatında çıkmayı seçmiştir. Artık ise basılmış bir şekilde karşınızda durmaktayız.

Dergi, Türk Dünyası Birlik Platformu’nun yayın organı olarak gücünü Türk Dünyası sevdalısı gençlerden almaktadır.

“Türk Dünyası adına yeni şeyler söylemek için…” sloganını bir Kızıl Elma olarak kendimize seçtik. Yaza yaza, okuya okuya, çalışa çalışa, gönül ve tarih coğrafyamızın geleceği için faydalı ve söylenmemiş şeyleri söylemeyi hedefliyoruz. Yürüyüşümüz Türk’ün tarihi gibi uzun soluklu olsun diye çabalıyoruz.

Dergimiz, Cemil Meriç’in “Dergi, hür tefekkürün kalesi” ifadesiyle yoğrularak, günlük ve geçici etkenleri kendisine engel tanımamayı, ancak “fikir namusu” ve “fikir sorumluluğu” kavramlarını da asla unutmadan kalenin surlarını sonuna kadar müdafaayı kendisine görev biçmiştir.

Son olarak;

Türk milletine sevdalanan sizlere soruyoruz; Türklük sevdalıları, Türklüğün gönül seferberliğini kendine yaşam tarzı seçenler dağınık ve başıboş kalma lüksüne sahip midir?

“Türk’ün Türk’e küseceği çağ mıdır?”

Haydi, bu sese ortak olun sesimize ses kanımıza kan verme vaktidir. Sen yoksan Asya’nın tam ortasında tutulacak bir çift el de eksilmiş demektir. Bizler bir sefere talibiz Allah bizleri çıktığımız bu yolda zaferle tanıştırmayı nasip etsin.

“Zafer ümit kaynağının bir çeşmesidir.
Zafer birçok gönüllerin birleşmesidir.
Gönülleri birleşenler ölse de bir gün
Gök kubbede kalacaktır seslerinden ün.
Gönülleri birleşenler! Selam sizlere!
Uzaklarda dertleşenler! Selam sizlere! “

Bedeni Tanrı Dağları kadar dik, ruhu Hira dağı kadar yüce olan, gözlerini ise asla ufuktan ayırmayan Asya’nın evlatlarına selam olsun.